RMC – Stručni tim

dr. sc. Željko Rotim univ. mag. med. dent.

 • U osnovnu školu kreće u Iloku, a završava u Zagrebu. Srednju Zubotehničku školu završava u Zagrebu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet na kojem diplomira 1988 godine. Dobitnik je dvije Rektorove nagrade za radove objavljene tijekom studiranja.
 • 2014. godine – Završio je poslijediplomski specijalistički studij na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije.
 • 2019.godine – Završio je Doktorski studij i stekao titulu Doktor znanosti na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije
 • 1988. godine odlazi u Njemačku, na Ruperech Karls – Universitat Heidelberg, na Universitatsklinik fur mund, zahn und kieferkrank. Tamo radi kao asistent kod mentora prof.dr. P.Lenza.
 • 1992. godine počinje sa radom u svojoj Ordinaciji Rotim koja postaje klinika za estetsku stomatologiju i estetsku medicinu Rotim Medical Centar.
 • 2005. godine odlazi u Frankfurt kod prof.dr. Koray Ferana na Dentsply Friadent akademiju.
 • 2010. godine – Od posebnog je značaja edukacija koju je proveo kod jednog od najpoznatijeg svjetskih autoriteta u estetskoj stomatologiji, prof. Galip Gurela u Istambulu 2010. godine na njegovoj Aesthetik Excellence akademiji.
 • 2011. godine – Beč – Advantcement of Art and science in aesthetic Dentistry.
 • 2015. godine postao je član WOSIAM-a (World Society of Interdisciplinary Anti-aging Medicine).
 • 2016. godine pohađao je Allergan Master Class pod vodstvom dr. Marva Safa Diane.
 • 2018. godine završio je TEOXANE AESTHETIC ACADEMY u Ženevi i postaje Teoxane Country Expert i Opinion leader za Teoxane za Hrvatsku i Sloveniju.
 • Ovlašteni je edukator i medical trainer za antiaging medicinu u RH
 • Organizator je brojnih edukacijskih tečajeva u Hrvatskoj i regiji.
 • Vlasnik je Rotim Medical Centra – privatne dentalne, implantološke i estetske klinike.
 • Osnivač i predsjednik Hrvatskog Društva za Estetsku Medicinu, stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora, koje se bavi nekirurškim i minimalnoinvazivnim metodama estetske medicine, prvog stručnog društva u RH koje se bavi anti-aging estetskom medicinom.
 • Pokretač je kongresa “Croatian Esthetic Medicine Syposium”, od 2012. godine.
 • Osnivač i predsjednik je edukacijske ustanove Medical Esthetic Institute, koja se bavi edukacijama iz područija antiaging estetske medicine.
 • Osnivač je i član predsjedništva South East Europe Facial Aesthetic Society (SEEFAS).
 • Pokretač i voditelj cjeloživotnog obrazovanja nekirurške estetske medicine u sklopu poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medical Esthetic Instituta – Esthetic Academy
 • Predsjednik je Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku, stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora i član predsjedništva Sekcije za preventivne aktivnosti u zdravstvu (PAUZA – www.zub.hr ).
 • Organizator i voditelj kongresa “Zdravlje i zdravstvena zaštita FUTUR Z” od 2014. godine.
 • Predsjednik je Udruge liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)
 • Obnašao je dužnost Savjetnika ministra zdravlja Republike Hrvatske.
 • Obnašao je dužnost Predsjednika Nacionalnog Povjerenstva za dentalnu medicinu CDO (chief dental officer) za Republiku Hrvatsku.
 • Obavljao je dužnost Savjetnika ravnatelja Hrvatskog Zavoda za Zdravstveno Osiguranje.
 • Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća poliklinike Zagreb.
 • Dužnosnik je Hrvatske Komore Dentalne Medicine, u kojoj je predsjednik Povjerenstva za suradnju sa osiguravajućim društvima, i Glavni koordinator za preventivne aktivnosti u dentalnoj medicini za RH.
 • Sudjelovao je u radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Suradnik je Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 • Suradnik je sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu.
 • Suradnik je Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu.
 • Posebno područje interesa je estetika lica, estetska stomatologija i implantologija.
 • U slobodno vrijeme dr. Rotim bavi se sportom i glazbom.

Aleksandra Kovačević, dr. med. dent.


Aleksandra Kovačević rođena je 13.08.1988. godine u Virovitici.

Osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Grubišnom Polju, nakon čega 2006. godine upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu.

Od 2008. do 2012. godine korisnica je Državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za nadarene studente A kategorije.

2012. godine diplomira na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu sa temom Imedijatna implantacija dentalnog implantata nakon vađenja zuba.

Pripravnički staž odrađuje u DZ Vrapče nakon čega se zapošljava u Ordinaciji Rotim.

Slobodno vrijeme dr.Aleksandra koristi za putovanja i karting.


Anja Profozić, dr.med.dent.


 

Anja Profozić je rođena 18.6.1991. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju.

Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2017. godine s temom Okluzija i temporomandibularni poremećaji.

Strčnu praksu odrađuje u 2017. godini u Rotim Medical Centru, gdje nakon prakse ostaje i raditi do danas.

U slobodno vrijeme čita i izlazi u kino.


Jurica Rotim, dr. med. dent.


Jurica Rotim rođen je 14.12.1989. godine u Zagrebu.

Upisuje i završava osnovnu školu i Zdravstveno učilište Zagreb – smjer zubni tehničar.

Upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu i završava ga 2017. godine sa temom “Kontrola ponašanja djeteta u ordinaciji dentalne medicine.”

Strčnu praksu odrađuje u 2017. godini u Rotim Medical Centru, gdje nakon prakse ostaje i raditi do danas.

Član je Rotaract kluba Zagreb-Sesvete i Desmo Owners Club Croatia.

U slobodno vrijeme je auto i moto entuzijast i uživa u odlasku u kino i dobar film.


Patricia Lapec


Patricia Lapec rođena je 05.09.1999. godine u Zagrebu.

Osnovnu školu završava u Zagrebu nakon čega upisuje Zdravstveno učilište Zagreb.

Nakon završene srednje škole započinje pripravnički staž u Rotim Medical Centru 2018. godine.

Slobodno vrijeme najčešće koristi za čitanje knjiga i druženje s prijateljima.