RMC – Stručni tim

univ.mag. Željko Rotim, dr.med.dent.


Univ.mag. Željko Rotim dr.med.dent. rođen je 14.10.1964. u Vukovaru.

U osnovnu školu kreće u Iloku, a završava ju u Zagrebu.

Srednju Zubotehničku školu završava u Zagrebu, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet na kojem diplomira 1988 godine.

Dobitnik je dvije Rektorove nagrade za radove objavljene tijekom studiranja.

1988. godine odlazi u Njemačku, na Ruperech Karls – Universitat Heidelberg, na Universitatsklinik fur mund, zahn und kieferkrank. Tamo radi kao asistent kod mentora prof.dr. P.Lenza.

Po povratku radi u DZ Sesvete, a 1992 godine otvara tada prvu privatnu Stomatološku ordinaciju u Sesvetama, u kojoj radi i danas.

2005. godine odlazi u Frankfurt kod prof.dr. Koray Ferana na Dentsply Friadent akademiju.

Od posebnog je značaja edukacija koju je proveo kod jednog od najpoznatijeg svjetskih autoriteta u estetskoj stomatologiji, prof. Galip Gurela u Istambulu 2010. godine na njegovoj Aesthetik Excellence akademiji.

Završio je poslijediplomski studij na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu sa temom iz dentalne implantologije .

Posebno područje interesa je estetika lica, estetska stomatologija i implantologija.

Dr. Rotim je uz dr. Sinišu Glumičića osnivač i predsjednik HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ESTETIKU LICA ( HDEL ), stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora , koje se bavi nekirurškim i minimalnoinvazivnim tretmanima estetske medicine (www.hdel.hr).

Osnivač je i član predsjedništva SOUTH EAST EUROPE FACIAL AESTHETIC SOCIETY ( SEEFAS – www.seefas.com ) .

2015. godine postao je član WOSIAM-a (World Society of Interdisciplinary Anti-aging Medicine).

2016. godine pohađao je Allergan Master Class pod vodstvom Dr Marva Safa Diane.

Jedan je od rijetkih stomatologa u Hrvatskoj koji je u statusu Advantcement of Art and science in aesthetic Dentistry.

Polaznik je brojnih edukacijskih tečajeva u Hrvatskoj, te surađuje sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu.

Predsjednik je Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku ( www.hdpeze.com ) stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora , i član predsjedništva Sekcije za preventivne aktivnosti u zdravstvu ( PAUZA –www.zub.hr ) .

Obnašao je dužnost Savjetnika ministra zdravlja Republike Hrvatske .

Obnašao je dužnost Predsjednika Nacionalnog Povjerenstva za dentalnu medicinu CDO (chief dental officer) za Republiku Hrvatsku.

Obavljao je dužnost Savjetnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje .

Dužnosnik je Hrvatske komore dentalne medicine, u kojoj je predsjednik Povjerenstva za suradnju sa osiguravajućim društvima, i Glavni koordinator za preventivne aktivnosti u dentalnoj medicini za RH.

Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća poliklinike Zagreb.

Sudjelovao je u radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U slobodno vrijeme dr.Rotim bavi se sportom i glazbom .

 

 

Aleksandra Kovačević, dr.med.dent.


Aleksandra Kovačević rođena je 13.08.1988. godine u Virovitici.

Osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Grubišnom Polju, nakon čega 2006. godine upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu.

Od 2008. do 2012. godine korisnica je Državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za nadarene studente A kategorije.

2012. godine diplomira na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu sa temom Imedijatna implantacija dentalnog implantata nakon vađenja zuba.

Pripravnički staž odrađuje u DZ Vrapče nakon čega se zapošljava u Ordinaciji Rotim.

Slobodno vrijeme dr.Aleksandra koristi za putovanja i karting.

 

Jana Šaljan, bacc.med.techn.


Jana Šaljan rođena je 12.09.1984. godine u Zagrebu.

Osnovnu školu završava u Zagrebu, nakon čega upisuje Školu za medicinske sestre i tehničare Mlinarska.

Nakon završene srednje škole pripravnički staž odrađuje u Klinici za ženske bolesti i porode Petrova 13.

2007. godine počinje raditi u KBC Zagreb na Odjelu za intenzivno liječenje djece, gdje radi do 2015. godine.

2014. godine završava Izvanredni studij sestrinstva te stječe titulu bacc.med.techn.

U Ordinaciji Rotim počinje raditi 2015. godine.

Slobodno vrijeme najčešće koristi za čitanje knjiga i bavljenje glazbom.

 

Sanja Husedžinović, dr.med.dent., univ.mag.med.dent., spec.oralne kirurgije


Sanja Husedžinović je rođena 1982.godine u Zagrebu.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine.

Godine 2011. završava poslijediplomski specijalištički studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Godine 2012.polaže specijalistički ispit iz oralne kirurgije i stječe titulu specijalist oralne kirurgije.

Kontinuirano se educira u zemlji i Europi, a također redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i kongresima.

Članica je Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog parodontološkog društva, Hrvatskog društva za estetiku lica te Hrvatskog liječničkog zbora.

 

Anja Profozić, dr.med.dent.


Anja Profozić je rođena 18.6.1991. godine u Karlovcu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju.

Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2017. godine s temom Okluzija i temporomandibularni poremećaji.

Strčnu praksu odrađuje u Ordinaciji Rotim.

U slobodno vrijeme čita i izlazi u kino.

 

Đurđica Rkman, bacc.med.techn.


Đurđica Rkman, bacc.med.techn.

Đurđica je rođena 15.09.1994. godine u Glini. Osnovnu školu je pohađala u Vojniću. 2014. godine završava opću gimnaziju, te nakon toga započinje redovni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji uspješno završava 2017. godine.

Članom Rotim Medical Centra postaje 2017. godine.

Svoje slobodno vrijeme provodi čitajući.