RTG ortopan panoramska i CBCT digitalna dijagnostika

Rotim Medical Centar
BOUTIQUE KLINIKA

Dijagnostika je osnovni korak za određivanje plana terapije stomatološkog zahvata. Digitalne rendgenske snimke i CT dijagnostika omogućuju prikaz svih anatomskih struktura zuba i čeljusti uz smanjeno zračenje i do 90% u odnosu na klasične.

 

U Rotim Medical Centru koristimo najmoderniju sofisticiranu tehnologiju poznatog Njemačkog proizvođača Sirona – ORTHOPHOS SL 3D, panoramski i 3D RTG uređaj sa DCS senzorom.

 

2D DIJAGNOSTIKA (ORTOPANTOMOGRAM I INTRAORALNA RADIOGRAFIJA)

 

Ortopan je važan snimak koji stomatologu daje uvid u stanje svih zubi i okolnih struktura. Koristi se kao standard u modernoj dentalnoj dijagnostici koje doktori dentalne medicine koriste najčešće tijekom planiranja terapije.

 

Intraoralna radiografija (snimanje pojedinog zuba) najkorisnija je dijagnostička metoda i stomatolozima daje precizan uvid u učinke endodontske terapije.

 

3D DIJAGNOSTIKA (CBCT)

 

Kompjuterska 3D tomografija (CBCT) je posebna vrsta rendgenskog snimanja koja se koristi kada ortopantomogram nije dostatan za detaljan uvid u anatomske strukture.

 

3D snimanje zuba (CBCT) postala je je standardna dijagnostička metoda kojom doktor dentalne medicine dobiva najprecizniji i najdetaljniji uvid u stanje kosti, zuba i živaca.

 

Korištenje CT dijagnostike u implantologiji postaje sve više osnovna dijagnostika bez koje se ne može zamisliti ozbiljna implantologija, a isto tako koristi se sve više kao svakodnevna pretraga je oralnoj kirurgiji, endodonciji, ortodonciji, parodontologiji.

 

Za razliku od ortopantomograma koji prikazuje 2D prikaz (visinu i duljinu), 3D snimak prikazuje tri dimenzije svih struktura koje su u polju interesa.

 

Senzor 110x 100mm omogućuje nam pregled cijelog zubnog luka uključujući mandibularni kanal. Ovo polje također služi za izradu implantološke šablone pri kompjuterski vođenoj ugradnji implantata.

 

Također je moguće segmentno (ciljano) snimanje manjeg 3D volumena (npr. samo jedan kvadrant, samo jedna čeljust) pri čemu smanjujemo polje zračenja.