Jurica Rotim, dr. med. dent.

Jurica Rotim rođen je 14.12.1989. godine u Zagrebu.

Upisuje i završava osnovnu školu i Zdravstveno učilište Zagreb – smjer zubni tehničar.

Upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu i završava ga 2017. godine sa temom “Kontrola ponašanja djeteta u ordinaciji dentalne medicine.”

Strčnu praksu odrađuje u 2017. godini u Rotim Medical Centru, gdje nakon prakse ostaje i raditi do danas.

Član je Rotaract kluba Zagreb-Sesvete i Desmo Owners Club Croatia.

U slobodno vrijeme je auto i moto entuzijast i uživa u odlasku u kino i dobar film.